Skip to main content

Full text of "I dTaoiḃ na hOibre"

See other formats


I ' 

VL m Pí! 

1 teAttAmínf sAeóHse te tiAgAit) aíi csttiAig.-- III. 1 oC&oib n& hOibue eog^ti ó neAócAin 

T)o f5|\íob. 
-Ap n--A ctm ^tnaó 

connuA'ó nxx gAetntje, 

1 mtX\ile St<\ Clu\t, 1901. >JI5 pinsmn. Q9~TI<? SEALY, BRYERS & WALKER, 

PRIN TERS . . . 
LITHOQRAPHERS . 
BOOKBINDERS . . 
jfírst-CIass Morh ♦ ♦ 
prompt attentíon . . 
flDo&erate priceg . . . 

THE PRINTING OF WORKS IN THE 

IRISH LANGUAGE A SPECIALITY. 

" Ati ctAi'óeAtt) sotms i fÁmne &x\ t^e." 
THE WEEKLY ORGAN OF THE GAELIC LEAGUE. 

In Irish and English. 1d Weekly; Annual Subscription, 6s 6d Address the Manager— 

24 UPPER OCONNELL STREET, DUBLIN. 

1803&3 » 

"imsleA^Aíi t)A ^Ae'óitse." 
A Literary and Linguistic MonthIy in Irish. 6d. Annual Subscription, 6s. 

Address the Manager- 

4 UPPER O'CONNELL STREET. DUBLIN. 1 -oUAOit) riA noitjtie. eo^An ó neACCAin t>o sgníob. 1f Lex\f T>o -óume conn-uaif, nuxMf bíof fé *\f pub^L^f a 
rhme-géif e "] á óe^nn r^oi -Aige, fc<\Tuvó, "j péAé-ámc pan Af 
a cuit> oibne, i p,<ypnui£e *óe fém, cu\ m^f cá fé '*oé4nám, 
nó cá pMT>e cá fé a^ x\j;xMt). 1f péiTXf Leif *\tu\iL T)o fcdfl- 
fAmg, i Ofe^tnugAT) x\f x\ fLijró noime "] iu\ t)u\it>, cá 
n*oex\fn-A fé ex\f\nÁiT) im\ cúfp\ ^ntifo, nó cu\ V>pcu\T)p*\f) fé 
buiLLe ^f -AgAit) níof LÁiT)|\e 'CAO-Ainc AHíifút) ; cu\ bí Leif 
Att *ocúf, i cia T)'éifi5 fu*\f 1 n-imce*.\cc & fu\oc.\i|\ Leif ajuf 
m>A AgAit), "] cia Af A mbéit) mumijm <\15< 1 peAfD-A. If 
úfÁioe-dó aii ní a Leicéro feo oo fxu\tu\rii, ó ám 50 lu\m, •] 
b'péiTnn 50 T)ciubfx\ró an feuó^mc feo, 00 ConnfUtfó tu\ 
5-Aet)iL5e, Leroe éigm t)í tu\ mo'féi'oif Léi fif^iT) 00 oeánám 
nuAif ciocfAt) x\n c-x\m ce-AfC. 

1f fe^\fx\c & LÁn, i cá a Lán eiLe n-áó ocugAnn an ni pi 
*oe^fx\, guf Aifce<\ó x\n 6-aoi 'tu\ gcuince-An, 50 minic, puT) 
1 n-iúL 00 t)ume, ionnuf, tx) oní£ An pe-Af-d 1 cuinceAf 
1 n-iúL, 50 jcfomfAt) fé <\\\ gnó Áinite éigw 00 GOfu$dt) ; 
1 50 mbéit) fún aige cuf Leif, 50 "oíosn-Af-AÓ oÍ6eAlLAÓ, nó" 
50 gcuifpf) biu\ró cnío6 Le n-A |'v<>íU\j\. |f iir.'.s, IVfél'Olf 
fux\f<\c 50 León Le n-át), An ní é n-dnn n6 ctipU pánn Amnáin, 
1 tu\ó mmic if cionncá6 uvo i< v fm-aoince ouine acnuj 
f-AO ó'n mlxu\L.\c Af A mb<T<'> <5 oCfllAtt poirhe pi 
focx\if, foine-Annc-A. Duo^inc ouine cnlonna, pAt>-fen 1 
^on tu\if .\tiu\in, "teig o-Am-f^ dih|uXin nA nn 
t)éx\tu\in, -j ní mipoe Liom cia oé-^np^f .• lf toiumn pn -] a nÁ*ó ^ti|v mó AH éifeACC .acá 1 fpiojuvo 
ju\inn v\n'i|\Áin teif ati inncinn *oo bnor*out;.A"ó, "] *oo connujíj.A'ó, 
iu\ r,\ i ""'CUtnACC Aij\m aii |U"0"§, nuálfl íiac bf uit ah -AigneA'O, 
ó tuVoún, cIaoii cum au oti*§e ob comitíon.A'ó. Ctuinrró 
ouwe eite, nó téi"§fi*ó fé, r$éAi oo ciubnAf aij\ cu-Aintfj; 
•oo cun *] éótAf o'£á*§«Ait -an .aii bfeAn ro, nó -An x\n mbuioin 
ú*o, nó Afl aii 5005^*0 eite ; *] "00 uéin nu\n bé.Af fé 45 
Cfumntu$-A*ó eóU\ir, "| r^og^t hua, sLau, OAn teir, 5Á CAir- 
beÁiu\*ó réin ahiac óf a óotiu\i|\, ní .AicneóCAO fé fÁ •óeineA*ó 
gun b'é An ouine cé-A*otu\ é *oo bí x\nn f ut fUAin fé au cé.AO 
teioe beAg eóU\if, aj\ a bftul *oe.Annu\o *oé.AncA Anoif Aij;e 
b'féi*oin. 1f mó|\ *oo óAittfe-AO TUAome te sneAtin ; *] ní 
nion5Atic*\c le uÁO é t>Á mbA'O neice r.ÁnACA m.An i-A*o fo fÁ 
nx)eA|u\ a\ti 5^\e"C)il5, cuin 1 gcÁf, *o'fó5tAim. 

"Dí feAn-feAn, CAnu\tt ó fom, iu\ óomnx\i*óe 1 mboc.Áinín 
beAg 1 n-Aice CAifmAij ftéibe, -7 bí a fex\n-óéite ua foóAtn. 
t)í au óU\nn a\\ fwo imcit;ce Anonn 'f Am.Att Ua\Cx\, .acc bíoó 
<\of 05 an bAite A"5 cauu-aiiis x\nn, mAn bA 5j\e.AnnmAn ua 
reAnCAi*óce u\*o an beinc. t)í au feAu n'feAn -Án*o, t)ni.An bí 
s- nu\u Ainm Aif, "j nít 'fiof -Ag-Aiti fém 50 *ocí *\n t-Á cá m*oiu 
Ann, cu\ aii rtoinneA*o bí aiji, — a\cc bí fé 'cex\óc ifceAC m,A 
ce<\ó U\ món bÁifcige, -j *.\n cex\cc ifce^vc *oó, buAit fé a 
ctoigeAnn 1 n-AgAró &r\ b.Áinf-*oofUMf. tlnme fé A éx\5C^\ome 
niuMf fex\f fé *\n a\u untÁn, ^\ccní cnu-Atje bí a^ x\n ^CAitUj 
•óó. " Uuittex\*ó cub-Aif ce x\5x\*o," x\|\f ' ife, " if tfte x\n §é t\Á 
tú, 1 cfoniAnn fí a ce<\nn A'ce,c\cc ifcex\c." t)í fcócx\ó x\f 
<\n mbAite ifci^, -j cofing feife^\n 5Á f^gAOA'ó, 1 mAf ní 
unnfAÓ fé 5fe-Atin t)o b'fex\|\f nÁ 1^\T) feicéÁt 1 muineitib .a 
Céite. 1f seAff ^o |u\ib fói*oe mótiA, fcótCA, fguAb^, -j 
mAroróe 1 ii-Ái|\-o(^, -j fÁ Y)ei]\eAf) bí ah ceAó p\oi péin 2 -A5 
ITIO V)|\u\n. 1 s.m.^cat), an arrow ; pa^at>.\-ó instigating to attack. 
1 f aoi péiti in liis nuii possession, flí móf\ le'pÁt) Ati rhéi*o rm, aCc nuAif cuiffi*óe le céite 

é f étn, "| An r m^oine^ 50 fuMb cuittecvó gftnn 'v Ari ^ 1C A t^ 10 

at\ oif e<A*o f oin, cia *oé^pr^"ó n^c te<\nf atj *oume *óó, a\\ f úit 

te n^\icec\f , f i4mf-A, if f póif c, beic x\nn. Aguf if becvg outne 

n>Aó mbéc\"ó *oúit ^ige te.c\nAriuMnc *oo fgé-At, *oá mbé.c\*ó 

níof mó *óe te rÁ§x\it, fe<Mu\Cc *\n uuacaLLa *oo 

CAf.A'O tetf ,c\n bpte LÁ. lí)í x\n fgUfCAC fo a^ CAffaing 

^\m^C a\\ tfí *oéx\5 *oo bL1.ATJ4nc.cMt') "j bí f é " a^ f eóLA"ó nx\ 

ng^mnA f a bf^fx\C," IÁ ftiuó, .acc iuaC fiAib *\on fUACC x\nn 

t)í x\n CAfAn 'ua puiceAC fÁ LACA15 -j uifge 1 n-Áicib n^\C f Aib 

ciucim te f-Án^ró -Ai^e, aCc a\\ fiLLe<\TJ *\bAiLe *oo'n p-ACAife, 

bí 1 ACCAf a bf íf cín f ittce f UAf , 1 a cof a TUAice, f x\LaC, *oub 50 

LÁf a toif5nex\*ó, te LÁib -j múnLAC An CAf-áin. C-AfA*ó fe-Af 

bfe-Ág, Á\vo, teigce, *oé.Ancx\, *óó, 1 bf e.ACnui5e-A*o.Af 50 5fmn 

a\\ a Céite. LAb,Aif -am f e*\f , -j TVfiAff 1115 fé, " CÁ f-Aroe fíof 

a bí cú, a fcóicín ? " i o'ff e^xMf &r\ bu-ACAiLL, " Com f ax>a 

a'f feicex\f cú fALACAf a\\ mo cof Aib." 1f iom*óA *ouine 

6ex\pfx\*ó 50 mb'fiú .Aicne *oo óuf Af a teicéi*o f in, acc tf geALL 

te beit CAiceArh péc\ftAiT)e cum tiA muc Aicne CAb,Aifc 00 

*óx\oimb x\if, ajzá tionc.A te meAf Of\CA fém, if ofCA féin 

ArhÁm. X)a né x\n buAC,AitL céx\*oiu\ *oub*MfC teif &r\ fA^,AfC 

nuAif *oub^\if\c av) f^5x\|\c teif, " X)Á mbétceÁ irceAC 1 n-Atn 

béAf Atnn ub *óuic, n " tTlAifeAt), níof\ b'feaff tiom ceAfó 'g-á 

bpeic T)Am " ; 1 fo é au rneAgf a cug fé a\\ feAf •o'fiAffui?; 

*óe céx\f*o bí a AtAi\\ f)éAnc\m iiroiu : " ~GÁ aj^ cuf i)Á '6otu\f 

1 n-Aon *oonx\f -Afh-áin, 'f^ r 1n > "ó^ c<\fÁn bí 1 n^AffóA Linn, 1 

zá fé ^5 cuf fge^c^ *] "Oftife-áód a]\ óe-ánn <acc\, Le n<\ *Ox\oine 

*oo con5bA.\it c\f foin." t)' long-AflCAC tio'ii rfv\ot;<\t <\n mn- 

cte^Cc bí f A11 mbu^CcMtt feo, -] t)á mbxvó S^S^r n() t4W>iti 

^\n ce*.\n5*\ bí ai^í^, béA*o fó óon'i h-áfo 1 péim i< v Oemofce- 

ncf, nó Cicefó, nó leirn-A 1ui;c;t)ai\aiV) eite Af á bfUlt cÁil AJ 

Aof 65 ,c\n AmA fo. 1f cinnce guf imti$ UAinn biifo riin'» 

-j T)Aome mncteAóCAmtA eite 1 Licfí*óe-dcc 1 ngeiU Le heAf- tu\i*o ofoe-AóAif, *i t>eife le psnfoDA'ó, Agtif le nu\ineACcáit, 
s;o minic, j;o Dcitiim. Aec ní caVu\ij\ Atioif beit 'gA n-éAj;- 
CAOineA'ó fO, -] ni tuvoa ,\n c<\if\be Toúinn u\*o le 1u\if ^ac <\ 
oruii A^-Ainn póp. 

*Oo tom-AirinVoin n-A íTOligceAi') x>o ctnneAÍ) 1 bpeitfm lé 
rj\i clu\x> btu\fu\in i n-A\t;.<\ix) iia gAexntge, cá fí beó bnío£- 
m,\|\ niT)ui ; *] béu') 50 IÁ UixAin fAn Ucni'oeAcc xVpAj; nu\ií,- 
ifonixje mófu\ ua ce-AiisAii -ASAinn. 5^n ljuácc Af r\A teAb- 
|u\ib x)óCAmU\ rom, ceAb^in LAigeAn, Le.Ab.An n.\ ntliT')ne, -j 
<\ teitéix>ix)e, cá pnóf 1 piUx)e,ACC tu.Acm.An AgAinn ó tiA 
Ceicne tTlÁigiponib, ó Óéicinn, ó fhíceÁt Coimín, ó AoTjAgÁn 
11 a UACAitte, ó TÓonnCAX) ÍIuax), "ÓonncAX) tTlón, "] ha céAOCA 
eite, nAó réix)in ÁineArii Anoif. 1f iomxu\ beAnc peAttCAó 
éA5cófu\c, beAfc nA tÁirhe tÁiX)ne, x>'imin CtAnnA I^aII aj\ 
gAex)eAtAib, ó ctuneAX)An cof 'p^ 1 " 1 c íf ^r "OLúf , 1 tiíon b'é 
Ar\ 0111*0 bA túgA *óe, 5AC a n*oex\nnA*o^n 1 n-A§AiX) ha ceAn- 
^au ; acc ó x>'pÁip5eAX)An a ngneim níof txai ngne CAn éif 
caía Cmn cSÁite, méAXMij; a n^AnsAiX), -j a bpuAt, -j a 
nj;nÁin An mtunnonnA cíne -] ax\ 5AÓ a bAin teó. ílí bnéAj;, 
nÁ Áitméit a juvó, acc tom-ctÁn ha pínmne, g«n X)Á n-Airh- 
x")eom ACÁmtux) beó, con aj\ bic. *Oo rintt, bnúi$, bApj;, bÁt, 
riiúc piAX> 5AÓ feitb fAO^AtCA x>Á nAib A5 CineAtmACAib, *j ní 
nAbAOAn fÁfCA teif pn, nó 50 n5oix>piX)íf, X)Á mb'péixnn é, 
a feitb aj\ au fAOgAt eite. t)AineAX) xMob, aji x)cúr, a 
jctnx) CAtriiAn, 1 cuipeAX) fic 1 ntiAig oftx\, lonntif 50 
br tn5px)íf báf te <Anfój -] gofCA ; X)Á mbeix)íf te peiceÁt 
Afír 'tua t)ix\ixj fm, ní íié x\m^in 50 n Aib ceAX) a mAfbúA a 
^cfoócA, a mbA\ix)te, nó a gcuf x>o'n cfAojAt Af beAU\c ^\f 
bit \ to^fócÁ, aóz bA nionmotcA An |\ux) a "óéAnAm. ~CÁ 
pé 1 n-Af fL.\i|\ Le Léi^eA*ó aj; x\n x>omAn 5Uf^\b ^rhUit) 00 
bí au f^jó.At, 51*0 5Uf x)oi-ónéix)ce, 50 teóf, te n-x\itfif é, -j 
DO |télf bun 1 p|\íom-ÁX)bAMf mo óómfÁT), -j mo b.*\fu\mU\ if 
eotAlf Ap Af f r*íip — fxif-eotAf x\f An bpífinne — *oo óuiffe^f 
1 n-iút tjo úuine An niAcc<\n.Af azá a\\\ 1 x)caoiV> a tíj\e. 1f éigm & fvÁT) n^c m^|\ & céite azá *\n ni-dCcAnAf fo Af 5-AÓ 
uite Tjume, m^f nÁf cftncigeAT) 5*.\c uite "óuine Leif An mn- 
cmn, "j teif ati fpiof^vo cé*\*om\ ; *\cc blot) *\n fu\cc*\iu\f po 
mófi nó be^g, cá x\ cionriu\ife*\cc fém Af 5A6 ne<\C t>e. 

Hó if féix)if a cuf 1 bpoinm eite, Af <\n mbtu\U\C po. 
t)x\ rhófi x\n fUxMrhne<\f mircmne *] cuipp fiArti é, tu\ gcnu- 
cócxvú x\on ne^ó *ó,am, 50 bftnt tuóc conhó<\T)C*\ iu\ 
J^eTJitge A\y fx\*o ^inu^, -j beic 45 i-dffAiT) an ce*\tisu\ 6uf 
,<\rv bun x\fíf. Aguf céA\fv*o *oo ó^MCfifje cwifbcáinc Annpow '. 
1 me^fg mófu\m eite, níon rhófv a CAipbeÁwc iu\c cíf Af LeiC 
x\n cíf feo ; nó nu\ bv\TJ e^i), tu\c fiú CfÁ6c Af A fáib 
Tj'umcte^cc, tjo Cfíofc^róe^cc tu\ ■o'uxMfle^éc uu\ TXAOintb 
fvu\rii fvoirhe fo ; gun ctmu\ T)úwn-ne woiu cu\ acu\ ce^n^ 
U\bfvóc^f éifeAtm^ig, ce.An^ á -ocíne péin, no ceangd cíne 
eite, óif munx\ n*oéx\ncAf úpÁiT) *oo'n 5^et)il5, if cum^ T)0 , n 
nÁipiun *oá moA-ó 1 Tjce.\nju\ iu\ bpe.Af rraub, nó ce^ng^ iu\ 
Soucn SeA 1fU\n*oenf ACÁ *\n bun, pé an cif cé\AT)n 
•o'onóin -j *o'fe.\fx.\rivtv\cc tu\ cíne. 11í món ah LicniT* 
acá ^s-Ainn -oo psfiopAT) *\nu\c, 1 á miLLeAT), m^p rlLeaT) 
^\ T)éA?u\m ce.Aiu\ téi, 1 an rhaipe, -7 an e^U-ó^ ' ací 1 n Af 
Le^b|u\ib ó cu\iu\iTJeu\cc *oo fC|u\c.\ilc Af Ap me-AUAifib. 
C*.\icpi*ó ffeifm, cuirimo Af nT)AQine, 1 546 Af 61 maf 

nin n-óige *óut .\p tuu\t -j Af ■oe^fmAT) iu\mn -j fSAffA* fé 
fm te n-Af nÁT)úf 50 Léif pnn ; fé pin Le |tAb 1 n-oeif< 
tu\ t)áU\ c.\ittpTj finn .\|\ iK\T)úp, béimi-o Annpoin 
Tnti|\cv\Tu\ s^n m^gnuf, m^f oeif an Le^t froc^L. If é pn 
50 -oífe^ó bí A' soitteAf) ofAinn t< i Cféimfe v - T '^ ; '" Aitfif 
*%Á T)é.Aiu\m Af T)A0imb, 1 Af cloftaib eiLe, Af o n< 
mbeu\f.\ib, 1 a ngn^fAib, 1 iT)if iAt)-fAn : pnn ne t 
oifCA-o tjo T)ipf, nÁf móf úúinn Af n^T)úf péin x>o tAíW 
50 Léif, if b-vs n^Ó, Le beic m^f ia*o. d n« T 

tu\ó iu\ib An cfeAn-clf ro CAócuiSte - bfúi$i 
tu\|\ nT)16éiLLe péin. 

'eAl.W.Am the dat i ■ rally uaed piAft v.-- fidi b'féiDift cA IVp n tucéitte pn. Aj; 
fo é: nedrh-fuim -j T)e«.\pn*u\T) t>o 'óédndfh opt«\ fém, - áf 
•cvc á ndib r'. - Ait — A\ """d*fi .*. •oróini^ 

tedp rru\ f nrtdit nO olc é ; -j bd"0 t)ótdiT)it)e 50 hotc é 

- • . it 5° ^oei™" 1 Cd" fé corh hotc foin, te ^oipiT), s;un 

- rvdC bfuit mnrle^Cr itd cíne ptúcc*\. múcc*\ di ^e. 1 
n-J\ic úf.ÁiT) o<» " m T>on rhedOdin -j "oo'n mncinn "oo 
tu^ T)id "oo 5 on ne^c. "o'fédó Tvoine fUdf dp dn 
$cumdóc U\iT)ip bí íia -ocimcedtt (séittednn 5^0 uile fjume 
00 n cúriidcc có 'v.j Cimcedtt)*] T) , uiívUii$edT)dn *oó, 51T) ndó 
ridió dnn 50 fíof-minic dóc lot)dt cnv\t) no fedn bocc 
bféi^e. t)í 4 ftiocc din, ní pdib ceótdncdóc, nd -geófpdt- 
Cdóc nd fe.\fóiT) bd gndndrhtd nd bd *óéifcedndi5e r\Á ^n 
dicnif 00 fíolfuig ón ne^m-fuim feo. tlí cudtd cú 50 
hionvód, f uo if bp óndite nÁ dn f omptd T)o'n cmedt po dicpif 
bí te feicedt dn fdriindt) fo cu.mtj Cdnc 1 mbdnúncdcc tfld;§ 
"Uitmn, 1 ^cono^e nd gdittirhe. t)í foinednn budódittit>e 

' ~ 1 -gcednn a céite CfidCnónd Lde fdoine, dp tedúcdob dn 
bótdip, rnjip if ~ r ".c teó, -j id*o dj oédfidfh pdmfd t)óib 
fém. tVfonuf 'o'dicne dn "óédndrii. d n-éd'Odij-,, *] dn dti 
^cmeÁt co*odif 00 01 dnn ndp Ddin fé te n-*\ mbdite ó cúf, 
mdn pmne dn Cdittiún bocc idnndóc dp d gednndt) 'fd' 

ifedn. t)í " conf uncíne " dg oiune dCd, dóc ní CUdtdf 
5 femm ceóit : dóc nudip *oubru\f teó "50 mbedn- 
nuit;it) T)id -úib,'' ní Cdimg fmio df beut cedócdin jca. 
fludtfi ndf fpedj-dip pd*o -oubdipc mé te mo CdndiT) 00 bí 
tiom, 1 idTVfdn dg éit/oedóc : u Sít mé 50 f<\ib 5^\et)it5 '$S 
tAbdifC fd 1 bpÁifc feo T)o ; n cíp ? " > Oub«.\ifC feife.m tiom 

-«.\ib <\óc ndf ocmóndC teo í t*\bdi|\c. Annf om dfifd mif e 
50 *n<\fT) : "T)d|i fio.ij, ní ndft) d fiof dgdm tu\ó 1 nétfdnn *oo 
bí mé 50 T)Cí fm, *] peicim <\noif ^un 1 bp^\if\c <\n-boióc *oo 
fdfid dCd mé fóf." "ó" *\ff^\ T)ume dc*\, u iflthataU 
vou know 7 " (í O ní hé," dnfd mife, u ^\cd d^dm bedgdn 
níof m6.'' " And if you have," d*oeif fé. "why don't you spake ifc?" " CtnnfeAf cu\tt, U\ eile, 'x)o ce*\nn-poc<\ nu\'f 
■^?é1•01fl, ,, a xjeinmn-fe teif, *] t^img f.<\tn-<\c 5Áinix> *\\\ ctnx) 
X)o'n rhumcif eite, teif fin, *] fex\f5 -Ain-fe^n, -\ nu\f -oein 
^n c-x\rhnÁn " níof t<\b.<\if ré 5Í05 níof mó ,J tiom-rw. A^tif 
A5 fo iat) aví X)fex\m nin óx\itt Ati 5^ e>u1 ^5> m-á'f fíof . TX\f 
nt)ói5 níof ó-Aitt, ní Cx\itteA.\nn xnnne *\ri ftix) 4 CditeAf pé 
uaiX) te nx\ U\n-toit, -\ te m\ ftntib 0f5Á\itce. Acc 'f<\' ScAf 
fo ní't ftnte r\A nxu\oine fo of5*\itce ; if f axu\ tu\iX) pn 
uvo. ílí' t ^ pof <\c<\ tu\c é x\n ce<\fc é, ne^m-fuim *| 
x)foc-me*\f x>o t<\b,<\ifc x\n ^\n ce-dngxM'ó. Ó nu£.<vó u\x), 
1 a n-x\c<\ifex\Cx\ fómpx\, ní n^\ib me*\f tu\ ctú nS onóif te 
f-AgÁit 45 5<\exbit5eóif 'tu\ me^.fg. t)«.\ lié X)ío£a iu\ cífe é 
fém 1 5^6 a\\ b^\in teif ; ní fAib cu\tt tu\ cuigfinc ann, tú 
<\inx> x\f x\ ^tóf 45 úf-boicímb n^ 5cutc<\CA-5<\ttxu\, .\ mbío'O 
& mbtntg fot*\m 50 mmic. Sm í ,\n Cfeoiníncedóc itu\ 
fAib An bfíg, x\n cúiuaóc, an fiúnc^\f -j an étfim, -] <> náf 
tu-af te Gife^\nn^\c mé^f <\ ótif f*\ u-a fúit n.\ iu\i]\o CUf Aif 
1 x>c<\oib neice fpiofA.\xu\tc.\, ftu\i|\ an J-dU/OdCc biu\ix">. V)í 
fioc^\if eite ffeifni x\nn, te cdfCdifne x)o tAffdins Af dfl 
cex\n5^\ix), x\óc bí cu\tt 615111 leif fm. 

t1tix\if coftng iuAXU\oine a' x>tit 50 'ttleif lOCi (1 If g-Ae'Ólt- 
5eóinróe bocc*\ pufthóf xu\f imti£ Af lAf&df tu\ cife) nfof 
fx\n níof mó me*\|u\ df don ní *\cc df óédftd. 1f innci tm> 
f5fíob^\ix)íf Ab*\ite a.\ ngníorii-AfCd, d ngdifgeA'ó^ <s n-iongdn- 
cdif, i m,Af bíoX) fúit Ag Ati AOf-óg le úut dn beAUáC 

CéAXDnA tÁ 615111 eite ní bíoX) Cdlf Af xu\T).\ *u't .\j\ óé^ftd. 

tlíof tmtte^n rhóf oft^ An ní bíoó úf4it)e-áC -] po$^inf 
x)óib x>'fó5t.\im, acc iu\c m!-4"óArtiAt1 .s<> mb'ionánn lefl 
me^\f x)o c-Ab-AifC T>o te-dhs-dit) ac^, 1 t)foó-meAf Af 
5cex\nn eite. ttlo U'uvn gé-Af I if lom^A tlCf \t)e^Cl iujvI 
Horht-A 5^fx).\ — x).\n, Atfifán, -j pe^nó^f do cuif e^t» f 4*n 
5Cfé te céu\x), 50 Toeimm Le Leii uti Anodf. If 

x)ói5 tiom guf cuifeA^ tirpi < • ruj héife^nn ú r<-.\- 

Leit 50 x)cí xu\ óé-AX) biK\-(K\in Af scflt Ofáinn Le j oeAflC |?eAttCA6 tu\|\ himni$eAT) ui]\ci ó *o'imci5 An ceAngA 
Af u|u\m cMirctwnn cn1 no ceACAIf fí6eA*o *oo btu\T)AnCAib 
ó foin. tt\Á X>'fAi\ An C-occriiA'b cum 01 A^Ainn, ní né An 
c-occriuvó cui*o if feAfn é, -] 00 féin nu\j\ cá cum AgAinn 
Á5 AnnAnu "óul *\n ajait') Aíioif 1 tvoeineAT) iu\ *oÁtA teif An 
obAif cá cuitteA'b A^Ainn aa nóf n,\ nsnAbvMnme a$a bpnt 
An béAftA DfllfCe. 

v\>uf fAipíOfl! if fíon-"óno6-c^tArh fít é mncmn An 
*oneAnu\ fó. 1f me<\f.\ 50 món nÁ An mumncifl 00 6Aitt a 
meAbAif 1 a teAbAip btu\Tu\ncA fAT)A ó fom. CÁ* An tu\ 
ceAnjAit) aca Anoif, ceAnn aca 1 bpneib "óeinvó An bÁif, 
Tu\n teó, -j ce«.\nn fÁ ctú, -] fÁ 6ómAflCAib UAifteA6CA. *OÁ 
D P 1 F f in c ^ 4 ng-jv&in Af a gceAnn féin 50 hún, tÁmin, 
>m iu\c bftiit fu\o com "OAinge-An 'fA mbAflAriiAit pn fém 

~oinm. flí tn,\n fin oo'n *one.\m uac 5ctu\tA focAt nu\rh 

acc An DéAfltA. 1f nu\ic teó-|u\n ctofcÁit 50 juvib fo nó 

Ann f a*o ó A5 v\ n-ACAifeACAib, -j 50 mbAó cóin oóib-f eAn 

é beic o.ca nu\;\ ah 5CéA*onA. Ctnnfm fuvo a ctu\iflif5, te 

dt nuA fÁjAit mtinA mbéAt) a rhAtAiflC Ann, -] if oócavo- 
m 1 óóib teAnAmAinc oo'n pnmne, *] buitte 00 CAbAinc fAOi 
n-.\ fógtAim iu\ f v\tu\nu\mc 5Á huifeAfbAVO. 2 T)'á cftucúnAf 3 
fm. if -peAfAó gup "oíosfAfAije, *j jun mó au uirhifl OAome 
ac^ Ag obAin 'fAn bpÁifc *oo'n cí|\ n.\c tAbAflCAfl gAetnts 
moiu nÁ f<\n ^ceAjvo a bftut fí fóf 50 bíoT)5Arfu\it fpneAC- 
AmAil cé fmoice 4 b'fémin *oo ConcAit; AriiÁin. 

T)o bpís ua6 OC15 teif au -ooccúirv teijeAf *oo -óéAnArii 
5<\n pof lomtÁn fÁ^Ait aj\ An cmneAf, if lonriiotCA An ní 
eóU\f lomtÁn CAbAifC *oó ; -j nu\j\ au 5CéA*onA *oo'n 6úif feo, 
if fot<\mce^6 An fu*o péAÓAinc cu\ Af Af fÁf ní bé ArhÁm 

m-fuim fAn ce^n^AiT) acc a *ofu\r\mA*o 50 téin, "] 50 coit- 
ceAnnAÓ, A^uf Aiúfif Ap 5A6 Aon ní 00 cÁmig Af cín nó Af 
CíonCAib eite — .\f A TjceAngAiT), a mbéAfAib, a j;cuit) ceóit, 

-rjn') = TjócA. -Uifie.arb«A : the every-day phrase ia eAfb^. 
|iucún»-.p - in proof. 4 Ce rmoice = except. An every-day ezpression. *] 50 T>cí x\rh-Ám geAff a*ó a scuro éATJAij;. 5^ n PSé^ Patu\ 

a bAmc -Af , cia ip cionncAó teip An n^AttDACc •00 bí 50 t>cí 

peo pém, fjAf tnúc^'ó -] T)Ap bptúcu\T), -] aj; pcpACAitc 

nÁTmip nx\ ngAe^óeAt ApAmn ? tloiteAT) rmn ptu\ p$oiteAn- 

nx\io nÁipitmcA (mAp TJeATj), *] if lonncA ptu\pAmAp An óé-ATJ 

oroeAp, x\n c-oroeAf Af a 5CtiirhneoCAmAOiT> 50 bju\c, if ní 

te n-A fex\b^\f é. 1f A5 nA rhÁijipcipib-psoite, tru\p fm, tdo 

bí cútfiAóc x\n múntA tjo ceApAt), t>o pétp tru\p piuMp ]^k\t> 

ceAT> Agup opmit;AT) ó nA mÁijipcipib fém. Tlí hlontXAm-Ait 

50 pAib pocAt 5^ e, ° 1 ^5 e ^5 ceAócAf ,\ca po, -j mÁ" bí cúptA 

pocAt, nÁ cúptA pocAt x\j\ pici*o tDéAptA Ag nA pÁipTnb nfof 

CAbAip Ap bic T)óib pm, óip CAob Amtnj; -oo'n p>oit mí-pnp- 

ctinAij; pm bAm nA pÁip"oí peo Áif\mt)e, cntiru\ií), p>iocóij\- 

róe i pméAfA 1 n^Aetnts, ctuvoAp a\\ pru\nY "\ CtnpeA'OAn 

optA a 5CtHT> óatdaij; 1 n5^ot)it5, ciotru\ir,eATu\]\ An c-<AfAt, 

1 ptiAi5eATu\p nA CAOipi$ -| nA pféAÓÁin, btuMteATMp tuMpo- 

T>Aicpip p^éAtcA, -] gAb puvo x\m]\v\m, -] mAifeAT)Af 50 téif 

p-<\n ce-AngAit) CéAonA. Acc ntuMp rÁinis Am iu\ pógLAffiA, 

te hA^AiT) nx\ psoite, -] mp An fgoit ní hé a mbeAnnACi t>0 

ptiAip nx\ teAbpA, nÁ -c\n fgoit, nÁ An mÁi§ifCif, n-5 Aon n< 

Tu\p bAm teó, nÁ te n-A tropeAm. Aguf finne An mái§ifCif 

a cion pém T>o'n obAip. ÍAbAif fé bé-AftA — m-Af n4f péAX\ 

pé ppx\mcip iu\ 5x\eT)it5 nÁ Aon ce-AngA eite *oo lAbAinc ; 

ctis pé moT) -] onóip, -] pómóp T>o'n g-átt'O-AéC, - ru.s.Min póf, 

-] pít nx\ pÁip-oí boccA 50 fidib r € ce-AfC. 1lí gn^tAC 1«' 

p*5ipT)ib pm-AomeAT) m.\p Tu\ome cfíonn-A. C^inig &x\ r^S^f 1 

p-AfuMpce ipceAó cof\f\-tu\ip: 50 mion 'p 50 mmic 1 n--áiceACóib, 

-] ip coptiu\it ?;ti]\ fítpeife-An, Af nóf n.\ t>v>^M^ r • ■ 5° í KMl ' ,m " 

tex\óc n<\ pgoite s.\n áon loóc, -] T)Af nt>ói$ nuAif óe^p 

T)tnne óom n^ibi§ teif An r^s-AfC n-AÓ fAib Aon Loóí Le 

px\gÁit .\p au ti5té<\p oi*oeAóAif, An mii^ifcif gAlt 

tCAbp^ -] An co.\n^.\ t;.\tLT)<\, -] iu\ p4ip 

f é móf Ag -AtAif n-á m-áCAf be ctAifif^n. 1 Cia eite 

1 ClAiiipÁn, or ctADf • 10 

Ann Le Mfco x>o tábdifC An dn fgoit, muiu\ ju\ib an |v\j;*\nc, 
1 if móf »\cá Le ppeAgAinc Aige, op córiu\in & cíne, pÁ'n 
si'ion-j.\\iUi>e t>o nmne pé fAn oiTuu\e<\p t>o puAin, nó n^ó 
bpmun (b\\it Liom jiA"ó) An c-aof 05. tX\ine.<\t) an ppiofuvo, 
1 An pe,\]u\riiU\óc, df an aór 05, *.\cc cid'n m-Ait pin *oo ttuvó 
niuun nac "ocuijre^n é, tu\ bní§ n-d pínmne azá ,<\nn, aóc 
ctngceAf nó tu\ cui^ce^iv ip T>e,<.\nbí;d cmnce é, ndó bpuit 
Gifuu\niu\i5 T)o Cditt a ocexMi5Á.\ óorh peAruMridit ppiondT)- 
iiu\il, mipne^\tiu\it le Tu\omib a~z, a bpuit d oce^ns^ rém. 

llí'l te fuVO a\cc n-Aé bpuit d piop ^5 nd p^dncdib ndó é 
n co<\|\c v\c,\ a\\ bun, nó mÁ cá ndC bpuit ^on toóc aca dn 
iu\ T)tit;cib *oo T)íbi|\ Se*\cnún Céicmn t>o jtednn 6dC<\n- 
U\ij, -] 00 óuin A|\ d T)ceióex\m d pmnfe.An teif iia cé.<\T)Cdib 
btuvódin. 1f C15 teó d \\Át> tu\c bpuit n^ Titigce pm -Ann 
Anoff, "j 5U|\ nió dn *oocdn iu\ dn cdinbe beic ~^Á "ocdnndms 
dnudp, dóc dcd pnedgnd te cdbdinc dn An T>d c-dinc peo : 
irmtu\ bpwt tu\ *oti5ce fin dnn *\noif if *oo bní£ ndó bfuit 
puvo <\ cedrcdit, mdn zá dn t)édf\U\, *] ptdicedp nd njdtt 
1 5cunu\óc.v\; -\ mdp poódn 110 T>oódfi beic dg Á tu-dt) ní't pé 1 
tuvoún dn T)uine gedti tid Sfuvú beic dige dn tuóc nd tiédj;- 
cófu\, nd df dn T>nedtn *oo $niT)eAf 511-Áf x>Á beic TMn 
mAftugAT) -] ^5 CAiteAm T)noc-me>Af-A onAmn. 

Se<\t>, A\guf cé-áfT) cÁ uAim x\noif ? 1f iotrróx\ fUT) pn, 
1 if iomt)A fUT) fni n<\ó bfuijfe^f 50 bn Ác ; x\óc m^'f fx\T)A 
5e^\rvf 50 T)cí é, *] t>^ n-é-ágf-AT) 5^6 uite bx\tt *oo Connf At> 
n.\ gAe-óitge An mAiX)in 1 mb.Áju\c, ní óneitífinn ó'n f^\ogx\t 
iu\c n-éi|\eóóAT) T>fe^m eite f u-Af n-^\ iroiAró *oo tfeib *] t>o 
póf tu\ n5^eT)eAt T)0 cógf a~ú au obxMf o|\c^\ fém,-] n^ó fguif- 
fioe óoit)óe r)Á 50 T>eó nó 50 mbéxvó éife 5^e"óeAt-Aó x\fíf . 

Aóc ní Vu\me<\nn fom f^ lÁtA\\\, m^\f iix\ó "0615 50 T>ceip- 

fif) An obAif .\f An finnfe-Af ^\cá beó ^noif. Tlí't púCx\-fx\n 

rguineAt), n<5 50 bpeicpit) pi^T) ce^ng^ ha bp^nn, cexMig^ 

Olfín í';.\oini, -] Of^^if tféin, -] "^^"Of ^15 nA mbAÓAtt mbxin," 

S - ; fpfe-AgAt) *\fíf ^\p ftéibcib b|\ottx\i5-míne, *] a\\ rh^g^\ib 11 

fxMftpinge, pó*o-te^tn^, -j 1 ngtcAnnc^ib ^itne tu\ h€ine.Ann ; 
^5 a m-ACAib-téiginn fn^ psoiteAnmMb, ** pm\ coU\ip*oib péin, 
45 <an pp caUat) 01 n, 'p A 5 ^ n " ppAttpín F-ánAC," 45 An gctéin, 
1 A5 ^n bpite. Díonn 5^6 tute ní ptMt-AncAp ac 1 nuAin topuij- 
teAfi é, .acc CAp éip cte*\6cAT) btiAt)m\ nó nu\|\ pin T)0 
t)é.AnArh xMp ní 5ni"óce^p r.íop mó lons^ncAip "oe, 1 An nu*0 
pAOi a pu\b,<\mAtt pAice-AC c*\m.Att ó fotn, ní't bU\p ptnme 
^gxMnn ^\nn pe^pc^. Cráce^p 'ótnnn 50 ■ocei'óe.Ann An gnián 
piAp av\ ppéip 5A6 tnte U\, -j bíonn tiAigneAp oju\inn U\ Afi 
bit nA6 bpeiceAtnuiT) í, a6c munA mbíoó pí Le péice4L ACC 
UAip no t)ó ^\p peAT) Ap pAO^Ait, ní tiocpA-ó u\b tu\ popup ' 
aj\ *óume 6orh pAT) 'p beAt) pí 1 n'ArhApc a6c 5-á píop-t>eApc<\f>, 
*] A5 cAmc 'p A5 cup píop tupti x\píp t)Á U\ A f-Aog^it. a lf 
longAncAise 50 móp imteAtc ua gnéine, m-á'p imceACC <\c*\ 
ptnti, 51X) 50 bptnt pipe 50 potU\p*\6 j;<\6 uite U\, n.\ é 
teA6c pAn cpAojjAt te n-An tmn-ne, muwncin iu\ cíju' feo 
téip A5 AT)tfiÁit, 50 pwMb meAnb-Att, 1 T)í-Céitte, 1 T>AitteA6c 
op\CA, nAC bpACAT>Ar\ poirhe peo 50 mo'£éit)in LeO gnó ó 
DCÍpe *oo T)éx\nArii 50 1uomU\n, te géitLe-At) beAg ÚÁ Céité 
Annpo 'p x\nnpdT), 1 teAbAit) oeic T)ut 1 mumeiLib 0. céiLe 5*n 
ipÁt 5^11 Át)bAn, m-An Píonn 50 pín-tiiinic, "feeini 6 cnoit) p 
uvo Ap aou pgé-At." 1f Léinx>o t>uine An píninne cné poLL, 
1 00 T)ume eite An £ínwne Cé.A*onA cné poLl ftiLe, 

Tlí't teigeAp Ain peo aóc fmúi*o 1 •oonó-A'OAf An AineóLAif 
T)o p5^ipeAT) foirh potup An ceAg^ifs. 'íll Liaúai$ df 
r\Á gn^p," *] ní tu\tv\it; innctnn -o.\oniu\ ik\ fLl§e Óum A 
mncmne, 1 xu\ &|\í§ pn, ní't |\ó"0 móf F^fP^Si ,KV ' CAfAn 
v\it5iop(u\c, iu\ fLi$é 6L-Amp^jvAÓ, Airhféi-óceAé, nl 0( 
Atumn te p*Átu\n'), Tk\ 'OCioCfA'ó foLuf An ceAgAifj 
p,uu\i§, iu\c fnotófeA*ó jpÁ -óeineAt) ce-Ann-fsnlbe, 1 hai 

1 suACAticAfAé conspicuous, noticeable, remarkable. 

2 iAb iiá poptir I '*^ t '" ' eaeatioii. 

3 -óÁ tÁ a fAojAit thetwoday8 0Í bi Ufe »" Ufe. \ com 

mon colloquial phni.se. 

* Liacaij Lia, alao L1A6CA15. 12 

peAinfoe ouine éigw é. Seótcan AmAC ceAg-Afg, ■] cuitteAó 
i mbAfiAó, i bfo'ó pé aj\ jac pseic, ~\ cutAn pAn nfogAóc. 
Cuio oe peAnb, m-án cá mAfl nmnéA'O fAiLtige peAttCAó^ nó 
neAm-fuim tnuAitU£eAC i n-éAs-cmneApAflmÁCAifl-ceAngA'ój 
curo ©e mitif bmn "gtóflmAfl mAn cá oótAf An AoibneAóc aa 
bpb'oeAóc, *] aji mbÁn*OAi§OAóc, $Ati *óuL CAflfCA; 0111*0 *oe 
gtic, -] cui*o 50 tiAn-cfeAfói*oeA6, móf\ món 50 bAii-cfeA- 
pÓit>eAó. a\ti peAn íia6 nsoittpfó niAftA'ó Aif, nA6AiO Ag 
pLÁmÁf Aifl, nó An beAn tiAC tigéiLLpit) *oo btA*OAtneA6c 
CAfbÁin Lv\o6-jníom *ói *] teAjfAró ctí a cnoióe, nó 1 n*oeineA*ó 
iia oÁtA, Le 5*\c tuLe cmeÁt ceAgAipg *oá mbéró aj\ fiubAt 

;< . . . pe*.\j\ *oo béA*o nu\nb 'f nA6 n-éineóCA*ó ua feAfArii 
fk\c •ociocpA'ó Le LútgÁin 'f Le tiÁtAf," 
"I An cé iiaó bpUit coiLceAtmAC a\\ a teACC nuAispeAn f íof é 
aa Ov\j\|\ cuinne 1 puAfltAig 1 nA bAnAtritA cotcceAtmA. 

Acc ní'tmro gAn coriiAfltAióe 6eAnA, 50 bfuit neAm-fuim 
-| AineótAf 1 oceAngAiO n,\ ngACóeAti noei neAt> nApfeibe 2 ; 
" Aitmgim 50 bptiit Affúmcig bÁip " oftAmAn bí aj\ SeÁgAn 
t)|\A*OAC. "CÁ aíi feAfAtritACC i Ati Cf or6eAtfitA6c A5 ceA6c 
Afl Aif 1 teAbAfó a 6éite (mAfv *oéAticAn tiA CAirteÁm), -j cá 
teifge Af gCAfAO "] 5fÁin An nÁrhA*o A5 éifge mí-fuAirh- 
neAó. Uá a n-Aitfli§e 5Á 11501 neA*0, -j aii c-AicrhéAtA '5Á 
mbUAtAÓ "gun éifci5eAT)Arv 6om pa*oa, -j uá fiA*o tÁn-cpÁpcA 
A|\ 6ui*oiut;Aó teAC, mÁ jnfoeAtm cttfA aii obAin aa a fon. 
A6c if geAnn oa6 gcLuinfeAf An caiuc feo níof mó, 
tof tn£ oa *OAome A5 LeigeAnn ah fgéiL 6uca, 1 Ag AtfvugAt) 
A mbAf aiíiaLa ó bAfAtriAit 50 gníorh, "] 50 tiobAin. 1f micrn 
bpofOUgAi'O feAfOA "] An c-AinseAX) *oo 6un fíof a\\ au 
cAipne. Uá a tÁn •oaohio A5 a bfuit An mncmn Af Ati nóf 
foin, ní't meAf Af miAnAó *\f bit mAf cá a\\ miAiiAC aii óif, : f im|vL.\(": — a torrent. After a hcavv fall of rain, bí >.uu\|iLac tnp^e a\\ 
Atl mbóc4tt. 

1 nt>eitteA*ó n4 pjieibe in the lastthroes. 13 

*j *oa|a rmóij; ní cóin a cu\ine,<vó m.<\r, if új\ároé-Aó &n ni é 50 
mmic. 

Acc bícó teif pn. 1f be^g n,án c-Aitle^TJ an ce^ng^ 50 
huite *j 50 hiomtÁn, *j te tmn An c<\itte.AX) rom CAÁini^ món- 
tuite An X)éA\\tA, *j 5^6 dn-dó-Ain, -j 5^0 *onóbU\f, j;,\c am- 
rpiofuvo, "I X)iAb^U\iX)e.<\cc xu\n hobAin pnn 00 fspofdx') 1 
n-x\n^m *j 1 ^cofp, if Cf.íx) xvn m"bé,\nU\ X)o foittpje^t) u\i). 
UugAX) cóin 1 fotuf X)o tog,\ nx\ cíne imcex\cc 50 cíoj\t,\ib 
eite, *] At\ cíf fo *oo boccujxvó, óif if u\x> tu\ xu\ome At\ cífl, 
-] if \at> n^\ X)x\ome r-<\ix)bne,\f *j ó|\ tu\ cíne. t1íoj\ p^g-At) 
^nnfo ^cc x\n c-x\of ^n-ó^, x\j;uf na fe-<vn*-5040ine, *j fj;iu\b«.v6 
cum bex\tx\ig x\.n cn,Ám -j x\n féite, x\n bfí£, an ppneAC, an 
mifnex\c, *j x\n cnoit>e. Leif ^n cub,\ifce xx> rhé-A , ou$<A"ó Af 
x\ii bpuijtex\c, fce<\tU\x) ifce,Aó 'ru\n mutt,\c 50 pAinpns 
xnogA nx\ ticfix)eACCx\, *j x\n c-oiX)e,\f if me,\r*.\ "oo b'éroin 
X)úmn-ne fx\$Áit, oix)e<\f -j cex\gx\f5 a\\ 5,\c utte ní pi n 
nsném ^cc 111 x)o bx\m te n-,\n n*oút<Ai$ átníte pém. Caji étp 
óotti pottx\fx\c -j cnuitije,AX) xnunn, -j cotii mintc, nac fiditJ 
ionn,\mn ^cc ,<\mxVO,\in, *j cneropnc 50 ju\ib *Ou\ án bit Ann, 
nó m,\ bí n<\c x)o néin rru\j\ x)o óe-ApAm^n-ne é, if fú$-rhófi an 
c-iongn^x) nÁf imcig a\\ scneroe-Atii Leif an ce-ángAi-o. If 
Cfeife 1 5ComnAiX)e teif ,\n mo-AfiAm-Ait nu\'f otc mAit ! 
.Ag fufrhóf n^\ nDAomo — óin ip "oá néin "oo t&it 1*0 >\ mbeAí . 
-j iomó|\ui5ex\nn p^XD u\x) péin — n-á Leif an bppnne, nó 
b^f\Á\mx\it lonnjuic <\\\ bit eite *o4 ngeittpti be^s^ti 
OAome. 

TTlÁ'f tmn cofg do cun Leif An oittiéAf ac^ p^n t>; 
ce^s^fs fo, ní fuU\it,\ -óúmn pnn péin t)o bnopDuj5A*ó, *j a 
beóx')U5x\x'), Agup com-oioniu$A*ú Leip An 5Conn|VA"0 

fAOtAfVAÓ X)ÍCe,\tU\C Ag IAntlA1-Ó r - CUf Af bui) 

Afíf. Tj\\niróeoin gAÓ C-AfVAX) ceAtgaC, n< ■.■ ■m-finn 

■j <^aó tu\nu\ix) neimne-áó, éineoóAró &t\ U póp : 

SConnjuvó, nunu\ ,\nu\-o,\in Am-AÓ 'p AtTfl 1 

ciocp.\ró ou\ti, cuigpnc, -j pe^n^mUói Af Atp ápfp, - •»' i «>i r u 

-) nn\()in-|\\o£AtCA of coriuun .aii *oorh-Ain, me^f Ag-Ainn 
ojtAinn pétn *j <\\\ Ati ftiocc *oo caAró norh.Ainn, *] if te n-.A 
CAinDróiD feo *oo Deit 45,411111 azá f.Aoc.An ^n ron nx\ 
^vve-óilge a\\ Dun. 

ITI-á'f mu\n Le*\c tru\n pti, fÁ t)eine.A*ó ci.Af\, c'fAitttge 
oo cúiciuja-ó Leif <\r\ 115^6*0115, Dnofcuig onc, *] Dí Deó. 
Cá 50 teóji te *oé<Aiu\rh, *] cá *\n .Aitiifin 45 imce.ACC. UÁ 
cú 1 n-.<\nn fii*o 615111 00 *óé.Aii.Arh, "j *oé.An *oo *oíce.Att -Ain. 
f tu\5fuvó onc noirhe feo *oo ce.Ati5.A 00 fé.An.A*ó, nó fu.A5fuvó 
A|i c'x\c-Air\eAó*\iD é, *] níon cionncAó uvo-f-Aii .An r-A*o nux\in 
T)o jéitte^OAji ; if mnnc n-AC nx\iD x\on fog^ -ac-a .aCc 5éit- 
Le-A'ó, nó DÁf *o'f,A5^it. Tlu.Ain cá *oume cuncA te -An-fóg, 
Agtif te -Aii-Dfvoi'o, if ronuf *out cum c.Aince teif, -aóc míte 
Dui*óeA6-Af te T)i.a, cá At\\u^At) 45 ccacc níof mó -j níof 
ton^AtiCAige r\Á x\n c-x\cnu5.A*ó .acá 1 t,ÁCAirt. Cá Ar\ z-At- 
nugxvó fo 45 ciú*óóx\n av\ x\en n-.An *ocimóeAtt, x\$uf if Dcas 
-otnne nx\ó Dfuit '5.A fug-AT) ifceAC 'n.A ion.ACAin. ílí neArh- 
óofrh^it te conn fpiofuvo.ÁtCA fotuif An ciú*óóx\n fo x\cá 45 
caD-aijic caúa *oo ceó rh.Aitifi5 11.A 'gAtVOA&ZA, U.Á fé -A5 
éifje, 45 Donfuvó, 45 ne-Ancugxvó 5.AÓ Iá, -j 1 n-.Ao.An níof 
5oi]\*oe r\Á ce-Ap *oume X)Á rhumgínige Déit) .An fpiofuvo fo 
^5 fug^t) ifce*\c 1 5Cf\oróciD -A^uf 1 fmiof v\a mumcine 
n\Áp fít 50 TjciocfAroíf 50 *oeó f-á n-A cutvu\cc x\Á fÁ r\-A 
cunu\f. 

TTle-Af-Ann AlÁti *oo CÁ11H5 50 íi-AOif cníonn.ACCA, -A^tif 45 
n-AÓ jiAl'ó An 5-^6T)it5 ó cúf, nx\ó ^on cAinDe tjóiD í T)'fo5- 
tv\im Anoif. t1í rtx\rhU\it) azá, a\\ con An Dic, m.Af\ if fex\f\ 
pÁ T)ó axí cé a^a mDéró t>Á ce^ng^. /A5 fo fgéitín *oo 
■óeirhneóóAf ptfinne iua Dnéitfe feo. C^m^tt sex\fif\ ó fom 
t)í nrié fém A^ur fe^\f eite azá a' fójt^im n^\ 5^ e> D 1 ^ e ^5 
cifcex\óc t(; pe<\]\ a^ intifinc fgéit *] aj^ fex\nóAf te fe.Afi 
cite. So é -Ati cóm|\Á'0 Dt a\\ Dun aca. " TTIÁ CÁ *oix\Dx\t 
.Ann," A*oeif T)ttme aca, ' Le Deic x\g cuf c^tugce ^fi 
"ÓAOiniD, cá T)K\D.\t eite Ann Le CAtu^At> óu|\ An DeicijiD. 15 

TU6 bfeicfit) cú bó, *], nu<M|\ t>é«\y fí ,45 'out caj\ £of\t, n.\c 
féiT)in téi s^n bneACnugAf) ifceAC CAf An 5ctAit)e, -j Aitp 
t>o CAbx\if\c téi, nó if cf ua"ó An cÁf é ? peicpf) cú bó eite, 
^uf béif) rí ^5 t>ut CAn x\n ngonc 50 bfÁc gAn péACAinc 
Atftótn ifcex\6 Ann, a6c 'íua teAtoAfó fm, béió fí ^5 t)ut Af 
AgAit) óoitjce no 50 Tjeó, 50 ^CAfCAf bó eite téi, Aguf ní 
fÁfC-A í 50 T)CU5A1"Ó fí fopA bncÁj; CfOt>,<\ t)i. Cé<\fT) é fin 
acc fpfOgAf) ó'n T)iAbx\t ? " ítlmig mé An fgéAt 50 Leif 
tjo mo 6Af\AiT> (níon CU15 fé féin lomUn nA CAmce), Aguf 
nu^\if cfíoónui5 mé, T)ub.Ainc fé *oA fAiT>e "oa" mAineAnn fé 
5Uf x\mtdiT) if tu£A ac4 me<\f Ag fuif\e*.\6 *\ise Af Afi 
mt)é.AntA. " Oa x\n fe.\f f\u\m," xvoein ré, " 00 cuaLa a 
téicnoe pn T)o fmuAine,Af) 1 mt)éAj\tA. Sít mife 1 gCómnAi'óe 
50 fAib An cAit)beiffeóif fÁtAC mAitífeA6, acc níof 6eAp 
mé 50 nAib fé óom tiotc "] 50 nA6Af) fé A5 cun CACUigce 
Af A.\n mbeiceATjAc acá j;An óéitt. Cnei*oim gUf móf 
au teAf\ fmuAmceA *oo'n ótnéAt roin acá Ag-Aiu-fe nac 
bftut A5 t)éAntóif, Agtif mÁ cÁ pétn if OffAtt) if peAff An 

AgAlTJ 1 1ATJ." 

ílí't AirhfeAf aj\ bic iu\6 móf <\n CAiftte T)o'n inncteAÓC 
tjá ceAngA feA6Af aou ceAnn AtiiÁin, t<\\\ é fin au p-át guf 
nionróA rmuAineAt) -j rti§e a fÁi'óce ci 1 gceAnn n-ac opuit 
1 sceAnn eite. An gcuAtA cú SAe-óitgeóif mAit Ag e-Af- 
SAinró AfiAiíi ? SeACAin Af ófoiceAnn tjo ótUAf An ocAf- 
fAingtÁ ofc eifeAii, mAf ní peAiffoe cú é, mi CAfnAingif. 
1f féi*oi|\ a f\Át) 50 -oeimin n.\6 bputl pUAC 1)A ;spv\f),t>Á mélt) 
ni dá ceo, acá xjo-tiáfóce 1 n5.\rf>ii. s ; if péfoif, pfeipn, 
fÁtj nAó bpuit mójván beAtAC if FeAff Le pAOttAf t>o 6uf Af 
An mncmn nÁ í fó^tmm. ^An AOn At)t>Af eite DO LuAt), 
aóc é fm Arh-áin, An géifeAf "oo óutfeAf fAotAf tu v 'ip nuvic Ati ajai-ó ofc é - 5Tou u-ll desorve to. If olc ati 
t)K\jtniun> aii pAi-óbfeAf r ,n Diarmuid doec no1 deeerve 

lp peAJHt Atl AJAfÓ Af pÁT>ttAt3 5AÓ A |tA1D Aiin, n.\ Af ).')<»• 

better deserving of all that waa 'va i\ bhan Paul. 16 

Um-A df áti di^ne-A'ó, if f\\j\-teófi é óum ^n c|\<\oc.c\if\ a c^\ic- 
ce*\|\ teir Atl ce.\ti^AiT) ^Á pógttiim, Astif m& féAteAp -Afi x\n 
mbAjidmAil *\cá 05 p-áf 1 bj.\\b*\p t)A 5^et)it5e > círeap guft 
teój\ í óum tucc <\ coimé.<voc<.\ T)o rhoUvó. 

Date 


Due 

181)337 l: 

j- 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 9. 

10 
ll, 

12, 
13, 

n, 

15 

16. 
17 

18, BOSTON COLLEGE 9031 01161757 8 

Edition. Wth Gaelic League f | 

(ld. each ; by post, l%d. 9d. per | | 

The True National Idea. By B 

(2nd Edition. Wth thousand). 

The Case fop Biling-ual Education. 

thousand. 

Irish in the Schools. 

Ireland's Battle for her Languagu By Edward Martyn. 
Parliament and the Teaching* of Irish. 
Irishwomen'and theHome Languagu I tyMary I ■:. l ^Butler. 
A University Scandal. By Douglas Hyde, LL.D. 
Biling'ual Education. By Most Rev. Dr. Walsh, Aivh- 
bishop of Dublin. (2nd Edition. 20th thousand). 

The Future of Irish in the National Schools. By Rev. 
M. P. 0'Hickey, D.D. 

The Reign of Humbug\ By Agnes O'Farrellj, M. A 
The Irish Lang*uag*e and Irish Intermediate 

EduCT*^** T ^ >»^vvt'r.M to (J.ueries. i 0337 -i :c. ^_ ' 'li, ■ Crh ari| An Clo 

TII Author 

^nih nn hnjhre. Title 

T i n lr\ "í 1 ^,- BOSTON COLLEGE LIBRARY 

UNIVERSITY HEIGHTS 
CHESTNUT HILL. MASS. 

Books may be kcpt for two wccks idd m.iy be 
renewed for the samc pcriod, unless rescrvcd. 

Two ccnts a day is charged fbf cach book 
ovcrtimc. 

If you cannot find what you want, ask thc 
l.ibrarian who will bc glad (0 hclp you. 

Thc borrowcr is rcsponsible for boofa dnwn 
on his card and tor all hucs accruing on thc sarne. 
GAELIC LEAGUE PUBLICATIONB. 

Simple Lessons in Irish. By Etev. Eugene (>'< 

Parts I. and IT., ,*M. eaohj post paid, ld. PartslJI.. 

and V., 6d. each ; post paid, 7d. 
Ceicne SgéAl CA. By Douglas Hydc, I ,L. D. ls. ; post paid, Is 
"OíonV>|\olL\C fofWMr r *e»\|\A -<\n éinmn. Edited by Daviu 

Comvn. ls. ; post paid, ls. 2d, 
Sé-AOtuv Part II., with Translation. By Rev. P. O'Leai v, P.l • 

ls. net;post paid, ls. 2d. 
Outlines of the Grammar of Old Irish. By. Rev. E. H< 

S.J., D.Lit. F.R.U.I. 3s. ; post paid, 3s. 3d. 

The Oireachtas Proceedings- 

1. Imte-Aóc-A x\n Oine.Acc.dip, 1897. ls. ; post paid, ls. 2d. 

2. „ „ „ 1898. ls.6d.;postpaid,ls.8d. 

3. „ „ „ 1899. ls.6d.;postpaid,ls. 8Jd 

4. „ „ „ 1900. (In the press.) 

Gaelic League Series— Irish Texts. 

1. T)ÁnrA, ArhnÁm ir Cdoince Óe^cnúm Céicmn. Edited 
with Introduction and full Yocabulary by Rev. J. C Mac 
Erlean, S.J., B.A. 224 pages. ls. net; post paid, ls. 3d 
(Other volumes of this series are in thepress, or in preparation. 

Gaelic League Series— Penny Popular Boolclets. 

(Id. each ; post paid, \\d.) 

1. An cAicpireóin. AnóéAT) cui*o. An Irish Recitation Book 

Partl. Edited by Tadhg O'Donoghue and P. H. Péai 
(2ad Edition). 

2. ^Áice^ó^f. &r\ CéxVO 0111*0. Conversational Ulster Irish. 

(Republished from Neilson's Grammar.) Part I. 

3. 1 -oCaoid riA nOibne. ByOwen Naughton. 

4. 5fex\nn n^ g^e-óitse. Humorous Short Stories. By Henr.v 

Morrís. 

5. Ca-05 5-ad.a. By J. J. Doyle. (In the Press.) 

6. X)látA t>ex\lc<\me. Translated from the English of Mary 

E. L. Butler, by Thomas Concannon. (In the Press.) 
Gaelic League Series— Irish School Readers 

1. Ppím-Le^b^f 5<\e , óil5e le hx\5xM"ó r\A t1-Aoi*óe-AnÁn. An 
lrish Infant Primer. 32 pages. Ulustrated. ld. ; post 
paid, ljd. (Jfth Edition. 19th thousand.) 

Gaelic League Pamphlets (See other Lists). 
Gaelic League Leaflets. 

1. X)Á -ovóoan X>éA^. ld. ; post paid, ljd. 9d. per doz., 5s. 
per 100, post free. FROM THE General Secretary, Gaelic League, 24 Up. O'Gonnell-st., Dublin. PHOTOMOUNT 

PAMPHLET BINDER 


Manufactured by 

OAYLORD BROS. Inc. | 
Syracu»e, N. Y. 
Stoctton, Calif.